Jerry Spoon & starfrosch announce the album Absorbed.

Free No Copyright

Son Of The Devil - Fuck Swag - Young Dark a.k.a Sôngz MP3 Download

f

Fuck Swag - Young Dark a.k.a Sôngz

Plays

0

0

License Information

You are free to use under the following terms.

Attribution: You must give appropriate credit, provide a link to the license, and indicate if changes were made.
starfrosch is donation based. Please donate and copy the credits to your work. Thank you very much.

This Royalty Free mp3 is no longer available for download

 Spotify  SoundCloud  Bndcmp

Statistics
Year/Week:2015/12
starfrosch plays
starfrosch plays
0
starfrosch downloads
starfrosch downloads
0
 

Số từ vượt quá giới hạn cho phép nên chỉ Upload lyric của 3 verse sau. :D

Hook :

Fuck swag, Fuck swag
Underground chính hiệu phải đưa mầy về lại đất cát
Fuck swag, và Fuck cả fake MC
Hôm nay cũng đúng lúc tao quăng vào nơi xuất phát

Midtro : Lâu lâu đỗi style (New School)

Verse :
Và bốn thằng cặc làm giặc,cứ nằng đòi đại diện
Mày vỗ ngực là Underground khi buông lời văn còn ngại miệng
Giờ để tao đi vào trong vô cực nắm đầu chữ chất ra cho mày thấy
Đừng có run như cầy sấy, Cuộc chơi bắt đầu tao và tụi mày đấy
Ê thằng chó, không có khó : Khi mà đầu mày dính vào chân tao
Cao chỉ ở ngay hông, mà sao thằng bóng này quá lại hăng máu
Tao chưa nhốn nháo, Sẽ ra và tiếp lễ bốn cháu
68 tổng kết ! Toàn những thằng thích được kiếm số
Thằng đầu mày khá là ngông, Tao xin cuộc hẹn mày có được không ?
Căn bản Rap mày có thuộc lòng ? Về nhà thôi kẻo má mày trông
Bài này tao thách thức tụi mày công, Tìm chổ hỡ trong câu tao
Nhấn đâu, và flow đỗi trả lời khoảng nghĩ tao lâu mau ?
Hah ... munthoafukaz
Verse :
Và tiếp theo là mày !
Tưởng đã lâu tao không Rap Gangz, mày nghĩ kĩ năng tao mai một
Giờ thì chọn đi cái thằng lùn, một đui hoặc hai chột
Đầu năm cũng quá là khắm, ăn vận như supper star
Thôi thì trở về nhà bán thuốc phá thai tiếp đi nha
Dẹp cái thói xa hoa, Để cho thằng cha mày khỏi xót
Căn nhà chỉ mới vừa bán cho nên thằng con được đỗi mốt
Đừng có hốt hoảng, một khi tao đã Rap như thế này
Real Talk còn trong tao, Chữ đỉnh còn lâu mới tới mày
Và thằng thánh xuân dạo này chắc khỏe nên mới chỏ mỏ ..vô cuộc chơi
Trên tay mày cầm điếu cần đó, như vậy là ghê rồi
Rạch Giá này kô phát triển kô phải vì tao mà những thằng ngu
Bản tính phách lối còn thích chơi nỗi, và độ xàm cặc thì tao đã thua mày !
Và còn thằng cặc kia.. tao cũng đéo có ngán mày đâu
Anh em mày cái con cặc đi ra chổ khác mà chơi
Nên nhớ trận này tao đá sẽ đéo có chừa ra thằng nào
Bốn thằng nếu chơi không lại hãy tính cái chuyện về nhà thôi :v
Đụ má tụi mày

Verese :

Và cũng không quên lời nhắn nhủ lại cho mày đâu thằng chó
Underground thực thụ, không ăn đằng sóng nói đằng gió
West Side mà có tụi mày thì phải nói là thảm thật
Vì sao ? Vì những thằng ngu lồn và nhảm cặc
Đéo có gì cống hiến, ngoài những bài Rap xàm lông
Đòi làm người đại diện, thì sự nghiệp swag hoàn không.
Mày càng ngông tao càng chống, và chấp luôn một đàn bóng
Tụi tao mà thành làn sóng thì phải rớt ngựa như Bàng Thống

Outro : Peace.

License Information

You are free to use under the following terms.

Attribution: You must give appropriate credit, provide a link to the license, and indicate if changes were made.
starfrosch is donation based. Please donate and copy the credits to your work. Thank you very much.

This Royalty Free mp3 is no longer available for download

Say thanks

Crediting is always required, appreciated and allows artists to gain exposure.

Name your price
Monthly Flatrate

Say thanks on Social Media

Say thanks

Crediting is always required, appreciated and allows artists to gain exposure.

Name your price
Monthly Flatrate

Say thanks on Social Media

Plays

0

0

License Information

You are free to use under the following terms.

Attribution: You must give appropriate credit, provide a link to the license, and indicate if changes were made.
starfrosch is donation based. Please donate and copy the credits to your work. Thank you very much.

This Royalty Free mp3 download is free like free in freedom.

 Spotify  SoundCloud  Bndcmp

Say thanks

Crediting is always required, appreciated and allows artists to gain exposure.

Name your price
Monthly Flatrate

Say thanks on Social Media

Plays

0

0

License Information

You are free to use under the following terms.

Attribution: You must give appropriate credit, provide a link to the license, and indicate if changes were made.
starfrosch is donation based. Please donate and copy the credits to your work. Thank you very much.

This Royalty Free mp3 download is free like free in freedom.

 Spotify  SoundCloud  Bndcmp

Say thanks

Crediting is always required, appreciated and allows artists to gain exposure.

Name your price
Monthly Flatrate

Say thanks on Social Media

Plays

0

0

License Information

You are free to use under the following terms.

Attribution: You must give appropriate credit, provide a link to the license, and indicate if changes were made.
starfrosch is donation based. Please donate and copy the credits to your work. Thank you very much.

This Royalty Free mp3 download is free like free in freedom.

 Spotify  SoundCloud  Bndcmp

Say thanks

Crediting is always required, appreciated and allows artists to gain exposure.

Name your price
Monthly Flatrate

Say thanks on Social Media

Plays

0

0

License Information

You are free to use under the following terms.

Attribution: You must give appropriate credit, provide a link to the license, and indicate if changes were made.
starfrosch is donation based. Please donate and copy the credits to your work. Thank you very much.

This Royalty Free mp3 download is free like free in freedom.

 Spotify  SoundCloud  Bndcmp

Say thanks

Crediting is always required, appreciated and allows artists to gain exposure.

Name your price
Monthly Flatrate

Say thanks on Social Media

Plays

0

0

License Information

You are free to use under the following terms.

Attribution: You must give appropriate credit, provide a link to the license, and indicate if changes were made.
starfrosch is donation based. Please donate and copy the credits to your work. Thank you very much.

This Royalty Free mp3 download is free like free in freedom.

 Spotify  SoundCloud  Bndcmp

Music for your projects.
Free for a link.
About starfrosch